[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA
  zamówienie z wolnej ręki

  2014-12-01Dostawa pakietu oprogramowania edukacyjnego DIETA 5 D dla Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/ZzWR/4/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-12-01 - Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-12-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2014-12-17 Informacja o zawarciu umowy - Zawiadomienie o udzieleniu Zamówienia pobierz plik