[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-11-07Dostawa paszy dla zwierząt hodowlanych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/42/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-11-07 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-11-07 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-11-20 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie u unieważnieniu postępowania pobierz plik