[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-10-17Dostawa wraz z montażem regałów metalowych archiwalnych przesuwnych w wersji z napędem korbowym i podłogą wyrównawczą dla Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PN/41/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-10-17 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-10-17 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-24 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2014-10-28 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz II pobierz plik
 • 2014-11-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik