[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-10-08Dostawa czasopism dla Biblioteki Głównej oraz innych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie na rok 2015 z podziałem na 119 części.AZP/PN/38/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-10-08 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-10-15 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-10-08 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2014-10-08 - Załączniki 1-119 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-15 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2014-10-15 Odpowiedzi na zapytania - odpwowiedzi na zapytania, zmiana treści SIWZ, przedłużenie terminu otwarcia i składania ofert. pobierz plik
 • 2014-10-20 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz III pobierz plik
 • 2014-11-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części: 3, 5-119. pobierz plik
 • 2014-11-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik