[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-10-08Usługa korekty, składu, przygotowania do druku i druku dwóch 600 stronicowych monografii w 400 egzemplarzach w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowanego przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.AZP/PN/37/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-10-08 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-10-13 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2014-11-19 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-10-08 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-13 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z informacją o przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2014-10-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik