[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-10-06Dostawa odczynników chemicznych, testów, drobnego osprzętu laboratoryjnego, szkła i plastików laboratoryjnych oraz skrzynek aptecznych i zestawów pierwszej pomocy dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 18 części.AZP/PN/39/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-10-06 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-12-09 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-10-06 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-10-06 - Załączniki nr 1-18 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-11-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1; 4; 10; 12; 13 pobierz plik
 • 2014-11-13 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 pobierz plik
 • 2014-11-13 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik