[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-10-02Dostawa tapczanów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/35/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-10-02 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-11-18 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-10-02 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-09 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-10-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik