[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-09-23Wykonanie usługi wynajmu autokarów oraz samochodów osobowych z przestrzenią ładunkową do przewozu studentów, sportowców, członków Zespołu Pieśni i Tańca oraz pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/33/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-09-23 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-09-23 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik