[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/
  usługa

  2014-09-10Wybór wykładowców do przeprowadzenia zajęć na studiach podyplomowych „Zarządzanie potencjałem technicznym” w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 5 częściAZP/PN/32/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-09-10 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-09-16 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2014-10-17 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-09-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-09-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ oraz zmiana terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-09-23 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie części 1 i 5 pobierz plik
 • 2014-09-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik