[ MENU DODATKOWE ]


   SEKCJA ds. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ
  dostawa

  2014-09-09Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 15 części.AZP/PN/p-207/13/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-09-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-10-03 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przesłane do publikacji pobierz plik
 • 2014-10-08 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2015-01-02 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-09-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-10-03 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz pobierz plik
 • 2014-10-10 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania, zmiana treści siwz II pobierz plik
 • 2014-11-25 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części: 10 pobierz plik
 • 2014-11-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik