[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-08-04Dostawa pościeli, kołder, poduszek i kocy dla Domów Studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieAZP/PN/30/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-08-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-08-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-08-06 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-07 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-08 Sprostowanie do zawiadomienia - Sprostowanie do odpowiedzi na zapytania z dnia 07.08.2014 r. pobierz plik
 • 2014-08-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik