[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-07-31Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 43 części.AZP/PN/p207/10/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-07-31 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-11-25 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-07-31 - opis przedmiotu zamówienia zał. 1- 43 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-07-31 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-08-05 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-08 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2014-08-14 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-28 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 4. pobierz plik
 • 2014-09-29 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 13, 14, 19, 21, 22, 24, 37, 42 pobierz plik
 • 2014-09-29 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty1. pobierz plik
 • 2014-10-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu pobierz plik
 • 2014-10-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty -2. pobierz plik