[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/
  usługa

  2014-07-30Wykonanie usługi wywozu stałych odpadów i usługi pralniczej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 5 części.AZP/PN/29/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-07-30 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-07-30 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-08-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik