[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-07-25 Wybór szkoleniowca - eksperta do prowadzenia szkoleń z zakresu programu statistica z zestawem do analiz statystycznym i map w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowanych przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.AZP/PN/28/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-07-25 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-07-25 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-08-07 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik