[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-07-21Dostawa odczynników chemicznych, testów, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, sączków i materiałów filtracyjnych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 42 częściAZP/PN/27/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-07-21 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-07-22 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-07-21 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-07-21 - Załączniki nr 1-42 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-07-22 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zmiany terści SIWZ/ Zmiana terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-08-01 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-08-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 23 pobierz plik
 • 2014-08-22 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 2; 5; 7;9; 18; 19; 20; 22; 24; 25; 27; 32; 37 pobierz plik
 • 2014-08-22 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik