[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-05-28Wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 3 części.AZP/PN/18/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-05-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-07-09 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-05-28 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-05-28 - Załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-28 - Załącznik nr 2 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-28 - Załącznik nr 3 do SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-28 - Załącznik nr 9 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-02 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-06-03 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2014-06-12 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 pobierz plik
 • 2014-06-17 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3 pobierz plik
 • 2014-07-02 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 1 pobierz plik
 • 2014-07-04 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 pobierz plik