[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-05-28Dostawa sprzętu techniki komputerowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/p-207/9/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-05-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-08-27 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-05-28 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-18 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-07-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik