[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-05-26Dostawa środków czystości, artykułów i sprzętów gospodarstwa domowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 7 części.AZP/PN/17/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-05-26 - ogloszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-05-26 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-03 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą SIWZ pobierz plik
 • 2014-06-27 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik