[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-05-19Dostawa sprzętu komputerowego dla Katedry Biologicznych Podstaw Produkcji Zwierzęcej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.AZP/PN/16/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-05-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-05-19 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-06-03 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik