[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-05-03Dostawa wraz z montażem mebli laboratoryjnych oraz mebli biurowych i socjalnych w ramach projektu pn. ”Budowa Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie” z podziałem na dwie części.AZP/PN/p-207/5/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-05-03 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-08-01 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-05-03 - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 10, 12, 12A, 12B do SIWZ) pobierz plik
 • 2014-05-03 - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 11 do SIWZ) pobierz plik
 • 2014-05-03 - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7, 9, 9A do SIWZ) pobierz plik
 • 2014-05-03 - opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 8 do SIWZ) pobierz plik
 • 2014-05-03 - SIWZ + zał. nr 1-6 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-05-29 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-07-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik