[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-04-19Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w Lublinie z podziałem na 27 częściAZP/PN/p-207/6/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-05-16 - ogłoszenie o zmianie ogłosz. - przedłużen. termin. skład. ofert (wysłane do publikacji) pobierz plik
 • 2014-05-21 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) pobierz plik
 • 2014-09-04 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-04-19 - załączniki nr 1-27 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-05-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą SIWZ pobierz plik
 • 2014-05-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie pobierz plik
 • 2014-05-16 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - załącznik do zawiadomienia o zmian. SIWZ (nowy formularz "oferta wykonawcy") pobierz plik
 • 2014-05-26 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-07-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - zawiadomienie o unieważnieniu cz. 3, 5, 6 pobierz plik
 • 2014-07-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik