[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-04-19Dostawa wraz z montażem sprzętu i aparatury naukowo-badawczej dla Innowacyjnego Centrum Patologii i Terapii Zwierząt Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. Głębokiej 30 w LublinieAZP/PN/p-207/4/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-19 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-05-15 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (przedłuż. termin. skład. ofert) -przesłane do publikacji pobierz plik
 • 2014-05-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (opublikowane) pobierz plik
 • 2014-07-22 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-19 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-04-19 - załącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-05-15 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści siwz pobierz plik
 • 2014-05-15 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert pobierz plik
 • 2014-06-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik