[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-04-17Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 11 częściAZP/PN/14/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-17 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-17 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-04-24 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 8 pobierz plik
 • 2014-05-14 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części: 6, 10. pobierz plik
 • 2014-05-14 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik