[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-04-15Wybór szkoleniowców - ekspertów do prowadzenia szkoleń w ramach projektu „PWP Polak Węgier dwa bratanki – adaptacja rozwiązań węgierskich w kształceniu kadr branży turystycznej w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie” realizowany jest przez Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, z podziałem na 3 częściAZP/PN/13/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-04-15 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-05-16 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-04-15 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-04-28 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1, 3 pobierz plik
 • 2014-05-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2 pobierz plik