[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-03-24Dostawa specjalistycznego oprogramowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 2 części.AZP/PN/7/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-03-24 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-05-20 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-03-24 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-03-31 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-04-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik