[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-03-14Dostawa odczynników chemicznych, testów, produktów mikrobiologicznych, biochemicznych i hematologicznych, sączków i materiałów filtracyjnych oraz drobnego osprzętu laboratoryjnego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 104 częściAZP/PN/6/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-03-14 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-03-25 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2014-06-25 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-03-14 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-03-14 - załączniki do siwz nr 1-104 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-03-25 Zmiana terminu otwarcia ofert - zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-03-27 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-03-28 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2014-05-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 10; 23; 30; 32; 34; 46; 47; 52; 54; 55; 58; 61; 64; 65; 80; 85; 90; 92; 93; 94; 97; 99 pobierz plik
 • 2014-05-15 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 4; 7; 15; 33; 59 pobierz plik
 • 2014-05-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik