[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2014-03-04Wykonanie usług naprawy i konserwacji mebli oraz wykonywanie nietypowych zabudów meblowych z podziałem na 2 części.AZP/PN/4/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-03-04 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-03-04 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-03-12 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-04-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik