[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-02-28Dostawa akcesoriów elektrycznych i oświetleniowych, akcesoriów hydraulicznych i sanitarnych, filtrów wlotowych powietrza oraz materiałów tapicerskich dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/5/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-02-28 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-03-06 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-02-28 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-03-06 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania wraz ze zmioną treści SIWZ i zmianą terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-03-11 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania II pobierz plik
 • 2014-03-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik