[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-02-12Dostawa specjalistycznych środków chemicznych do uzdatniania i dezynfekcji wody basenowej dla Centrum Sportowo-Rekreacyjnego Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie,AZP/PN/2/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-02-12 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-03-28 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-02-12 - specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-02-18 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-02-19 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2014-03-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik