[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-02-07Dostawa materiałów biurowych, poligraficznych, różnych druków oraz maszyn biurowych dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściAZP/PN/3/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-02-07 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-02-07 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-02-17 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2014-03-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik