[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej
  [ dostępnej pod adresem ]
  dostawa

  2014-01-23Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 części.AZP/PN/p-207/2/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-01-23 - ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-02-17 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (przesłana do publikacji) pobierz plik
 • 2014-02-19 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu (opublikowane) pobierz plik
 • 2014-03-05 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II (przesłana do publikacji) pobierz plik
 • 2014-03-06 - Zmiana ogłoszenia o zamówieniu II (opublikowane) pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-01-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 1A, 1B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 2A, 2B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 3A, 3B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 4A, 4B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 5A, 5B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 6A, 6B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 7A, 7B do SIWZ pobierz plik
 • 2014-01-23 - załącznik nr 8A, 8B do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-02-17 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ/ przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2014-02-17 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - załącznik nr 1 i 2 do zawiadomienie o zmianie treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-02-19 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na zapytania wraz ze zmianą treści SIWZ pobierz plik
 • 2014-03-05 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmiana II - zawiadomienie o zmianie treści SIWZ/przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2014-04-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania w części 8 pobierz plik
 • 2014-04-11 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik