[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2014-01-20Dostawa urządzeń i narzędzi warsztatowych dla Centrum Innowacyjno-Wdrożeniowego Nowych Technik i Technologii w Inżynierii Rolniczej przy ul. Głębokiej 28 w Lublinie z podziałem na 4 części.AZP/PN/1/2014

  Ogłoszenie

 • 2014-01-20 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2014-01-28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2014-01-20 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2014-01-28 Zmiana terminu otwarcia ofert - Zawiadomienie o zmianie terminu otwarcia ofert pobierz plik
 • 2014-01-31 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania i zmiana SIWZ pobierz plik
 • 2014-02-18 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2 pobierz plik
 • 2014-02-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik
 • 2014-02-20 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4 pobierz plik
 • 2014-02-20 Zawiadomienie o powtórzeniu czynności - Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 4 pobierz plik