[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-12-30Kompleksowa dostawa paliwa gazowego do obiektów UP w LublinieEZ-p/PNO/42/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-12-30 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-01-13 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-01-18 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2021-01-21 - ogłoszenie o zmianie ogłoszenia+ przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-12-30 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-12-30 - Załącznik nr 1 do nr 8 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2021-01-13 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na pytania + przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2021-01-18 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą terminu skłądania ofert pobierz plik
 • 2021-01-18 Odpowiedzi na zapytania - załącznik do odpowiedzi na pytania z 18.01.2021 r., formularze ofertowe pobierz plik
 • 2021-01-21 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi na pytania wraz ze zmianą terminu składania ofert pobierz plik
 • 2021-01-21 Odpowiedzi na zapytania - załącznik do odpowiedzi na pytania z 21.01.2021 formularze ofertowe zał 4 A, 4 B, 4 C pobierz plik
 • 2021-01-22 Odpowiedzi na zapytania - odpowiedzi n pytania wykonawcy pobierz plik
 • 2021-01-22 Odpowiedzi na zapytania - załącznik do odpowiedzi na pytania z 22.01.2021 r.poprawione formularze cenowe pobierz plik
 • 2021-01-27 Zawiadomienie - informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2021-02-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik