[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-12-22Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWEREZ-p/PNO/47/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-12-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-02-01 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-12-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz załączniki 2, 3, 4 i 5 pobierz plik
 • 2020-12-22 - Załączniki 1.1., 1.2., 1.3., 1.4., 1.5., 1.6., 1.7., 1.8., 1.9., 1.10., 1.11., 1.12., 1.13., 1.14., 1.15., 1.16., 1.17., 1.18., 1.19., 1.20. do SIWZ. pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2021-01-13 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2021-01-28 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik