[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-12-21Dostawa nawozów dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 4 częściEZ-p/PNO/44/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-12-21 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-02-18 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-12-21 - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki do SIWZ Nr 1-4 pobierz plik
 • 2020-12-21 - SIWZ + Załączniki 5-8 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-12-30 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2021-01-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik