[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-12-14Dostawa paliw płynnych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 11 części.EZ-p/PNO/43/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-12-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-02-01 - ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-12-14 - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki do SIWZ Nr 1-11 pobierz plik
 • 2020-12-14 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia+załączniki pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-12-22 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2021-01-05 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz plik