[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-11-12Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 12 częściEZ-p/PNO/40/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-11-12 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-19 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-24 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-01-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-11-12 - SIWZ + Załączniki 13-16 pobierz plik
 • 2020-11-12 - Załączniki do SIWZ Nr 1-12A pobierz plik
 • 2020-11-12 - Załączniki do SIWZ Nr 17-19 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-19 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-11-24 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-11-27 Zawiadomienie - Informacje z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-12-07 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyniku postępowania pobierz plik