[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-11-10Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego i wyposażenia dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 30 części. EZ-p/PNO/38/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-11-10 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-17 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-11-18 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-01-07 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • 2021-01-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 6, 23 pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-11-10 - Opis przedmiotu zamówienia załączniki 1-30 do SIWZ pobierz plik
 • 2020-11-10 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia + Załączniki 31-34 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-17 Przedłużenie terminu - Przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-11-18 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania + zmieniony załącznik nr 19 pobierz plik
 • 2020-11-24 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-12-02 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 1, 2, 3, 4, 8, 11, 13, 14, 19, 20 pobierz plik
 • 2020-12-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 12, 17, 27, 30 pobierz plik
 • 2020-12-08 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 5, 24, 25, 29 pobierz plik
 • 2020-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 6, 15, 16, 20 pobierz plik
 • 2020-12-16 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części: 7, 9, 10, 18, 21, 28 pobierz plik
 • 2020-12-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 26 pobierz plik
 • 2020-12-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 23 pobierz plik
 • 2020-12-29 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 12 pobierz plik