[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-11-09Dostawa czasopism polskich i zagranicznych na lata 2021, 2022 zamawianych przez Bibliotekę Główną i inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu Przyrodniczego, w Lublinie z podziałem na 5 części.EZ-p/PNO/39/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-11-09 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-12 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2021-01-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-11-09 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-11-09 - Załączniki 1-5 do SIWZ. pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-12 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania wraz z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-11-13 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2020-11-16 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3 pobierz plik
 • 2020-11-20 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-11-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 3 i 5 pobierz plik
 • 2020-12-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2 i 4. pobierz plik
 • 2020-12-09 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1. pobierz plik