[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-11-04Dostawa drobnego osprzętu laboratoryjnego oraz wyrobów do terapii nerkowej dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 21 części.EZ-p/PNO/37/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-11-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-12-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-11-04 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-11-04 - Załączniki 1-21 do SIWZ. pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-09 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-11-09 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 2 pobierz plik
 • 2020-11-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania 3 pobierz plik
 • 2020-11-13 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-11-24 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16,19,20 pobierz plik
 • 2020-11-26 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2,3,10,17,18,21. pobierz plik
 • 2020-11-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 14 pobierz plik
 • 2020-11-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 8. pobierz plik