[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-10-29Dostawa mebli laboratoryjnych i biurowych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego z podziałem na 4 części.EZ-p/PNO/36/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-10-29 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-04 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-05 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-11-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu pobierz plik
 • 2021-01-08 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-10-29 - Opis przedmiotu zamówienia Załączniki od 1 do 4A pobierz plik
 • 2020-10-29 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-04 Przedłużenie terminu - Przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-11-05 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania i zmiania treści SIWZ pobierz plik
 • 2020-11-10 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na zapytania i zmiana przedłużenie terminu pobierz plik
 • 2020-11-13 Zawiadomienie - Informacje z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-12-02 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wynik postępowania część 3 i 4 pobierz plik
 • 2020-12-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej część 1 i 2 pobierz plik