[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-10-22Dostawa z montażem mebli, urządzeń i akcesoriów stanowiących wyposażenie ćwiczeniowego gabinetu kosmetycznego na kierunku Biokosmetologia, w ramach projektu „Przyrodniczy MIT program dostosowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie do wyzwań Nauki 2.0” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POWEREZ-p/PNO/32/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-10-22 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-20 - Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-10-22 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia + załącznik 2- 5 pobierz plik
 • 2020-10-22 - Zalącznik nr 1 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-11-03 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-11-19 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik