[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-10-13Dostawa maszyn rolniczych dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego z podziałem na 2 części.EZ-p/PNO/33/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-10-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-10-20 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-12-04 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-10-13 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-10-20 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-10-23 Zawiadomienie - Informacje z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-11-04 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyniku postępowania pobierz plik