[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-10-13Dostawa wyposażenia dla pracowni gastronomicznych i sprzętu AGD dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 21 części.EZ-p/PNO/35/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-10-13 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-11-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 10, 13, 19 pobierz plik
 • 2020-12-29 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w cz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 21 pobierz plik
 • 2021-01-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia cz. 17, 18, 20 pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-10-13 - Opis przedmiotu zamówienia załączniki 1-21 do SIWZ pobierz plik
 • 2020-10-13 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia + Załączniki 22- 25 pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-10-20 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-10-23 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-10-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 19 pobierz plik
 • 2020-10-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części: 10, 13 pobierz plik
 • 2020-10-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 14, 15, 18 pobierz plik
 • 2020-11-16 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 1, 2, 7, 11, 12, 16, 20, 21 pobierz plik
 • 2020-11-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 4, 6, 9 pobierz plik
 • 2020-12-02 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. 5 pobierz plik
 • 2020-12-04 Zawiadomienie - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 8 pobierz plik
 • 2020-12-15 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 18, 20 pobierz plik
 • 2020-12-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 17 pobierz plik
 • 2020-12-30 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 18 pobierz plik