[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-10-12Dostawa wyposażenia dla pracowni gastronomicznych i sprzętu AGD dla jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z podziałem na 21 części. EZ-p/PNO/31/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-10-12 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-10-12 Zawiadomienie - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pobierz plik