[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  dostawa

  2020-09-04Dostawa sprzętu komputerowego dla jednostek administracyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 8 częściEZ-p/PNO/28/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-09-04 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-09-10 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-09-14 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 14.09.2020 r. pobierz plik
 • 2020-10-30 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-09-04 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia + Załączniki 9-12 pobierz plik
 • 2020-09-04 - Załącznik Nr 13 do SIWZ pobierz plik
 • 2020-09-04 - Załączniki 1-8 Wraz z 1A-8A oraz 4B do SIWZ pobierz plik
 • 2020-09-04 - Załcznik Nr 14 do SIWZ pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-09-10 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-09-10 Zmiany dotyczące treści specyfikacji - Zmodyfikowane Załczniki nr 1 i 7 do SIWZ (zmiana w ramach odpowiedzi na zapytania) pobierz plik
 • 2020-09-14 Odpowiedzi na zapytania - Odpowiedzi na pytania i zmiana terminu skłądania ofert pobierz plik
 • 2020-09-17 Zawiadomienie - Informacje z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-09-21 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w częsci 2, 6, 7 i 8. pobierz plik
 • 2020-09-24 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3, 4 i 5 pobierz plik
 • 2020-09-30 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w częsci 1 pobierz plik