[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-08-31Wykonanie usługi kompleksowego sprzątania w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 4 części.EZ-p/PNO/29/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-08-31 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-10-15 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-08-31 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-09-08 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-09-11 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-09-18 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 4. pobierz plik
 • 2020-09-23 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 1 i 2 pobierz plik
 • 2020-09-25 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 3. pobierz plik