[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIA PUBLIKOWANE W DZIENNIKU URZĘDOWYM UNII EUROPEJSKIEJ - postępowania prowadzone są za pośrednictwem Platformy Zakupowej https://uplublin.eb2b.com.pl/
  usługa

  2020-08-14Usługa zakupu i wdrożenia oprogramowania służącego do zarządzania aparaturą naukowo- badawczą oraz świadczenie usług gwarancyjnych, serwisowych , konsultacyjnych i rozwojowych dla potrzeb Uniwersytetu Przyrodniczego w LublinieEZ-p/PNO/p-214/6/2020

  Postępowanie

 • 2020-08-14 Zawiadomienie - Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej dostępnej pod adresem https://uplublin.eb2b.com.pl/ pobierz plik