[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-08-14Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie przeciwpożarowe Domu Studenckiego Eskulap przy ulicy Mariana Langiewicza 12 w Lublinie.EZ-p/PNO/18/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-08-14 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-08-28 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-09-02 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 02.09.2020 pobierz plik
 • 2020-10-06 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-08-14 - Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz plik
 • 2020-08-14 - Załącznik Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-08-28 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-08-28 Odpowiedzi na zapytania - Załącznik Nr 1 do odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-09-02 Zmiana terminu otwarcia ofert - Przedłużenie terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-09-09 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-09-16 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej pobierz plik