[ MENU DODATKOWE ]


   Dział ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  20-950 Lublin, ul. Akademicka 13, pok. 54 a, b
  tel. (+ 81) 445-66-03 e-mail:
  zamowienia@up.lublin.pl

   

  OGŁOSZENIE ZAMIESZCZANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
  usługa

  2020-07-23Usługa wywozu odpadów komunalnych z obiektów dydaktycznych, domów studenckich, Stacji Badawczej i Gospodarstw Doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, z podziałem na 6 części.EZ-p/PNO/20/2020

  Ogłoszenie

 • 2020-07-23 - Ogłoszenie o zamówieniu pobierz plik
 • 2020-07-31 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pobierz plik
 • 2020-08-03 - Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 pobierz plik
 • 2020-08-17 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pobierz plik
 • Specyfikacja

 • 2020-07-23 - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pobierz plik
 • 2020-07-23 - Załączniki nr 1, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F do SIWZ. pobierz plik
 • 2020-07-31 - Zmiana treści SIWZ - załącznik nr 2C pobierz plik
 • 2020-07-31 - Zmiana treści SIWZ - załącznik nr 2A pobierz plik
 • 2020-07-31 - Zmiana treści SIWZ wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • 2020-08-03 - Sprostowanie do zmiany treści SIWZ - załącznik nr 2A pobierz plik
 • 2020-08-03 - Sprostowanie do zmiany treści specyfikacji wraz z przedłużeniem terminu składania ofert pobierz plik
 • Postępowanie

 • 2020-07-31 Odpowiedzi na zapytania pobierz plik
 • 2020-08-07 Zawiadomienie - Informacja z otwarcia ofert pobierz plik
 • 2020-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 1 i 3 pobierz plik
 • 2020-08-11 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części 2, 4, 5 i 6 pobierz plik